Přehled blokovaných stránek

V současnosti nemá dle, vyjádření tiskového oddělení Ministerstva financí z 29.4 2016, vytvořen žádný nástin jak bude vypadat blacklist a této problematice se budou věnovat po 1.1 2017.